هزینه ساخت استخر کشاورزی

از جمله مواردی که در هزینه ساخت استخر کشاورزی تاثیر گذار هست انتخاب روش ساخت استخر کشاورزی است .امروزه پایین ترین هزینه ساخت استخر کشاورزی مربوط به استفاده از مصالح ژئوممبران و ژئوتکستایل نسبت به سایر مصالح مانند سیمان و سنگ می باشد .

امروزه باید به این نکته توجه داشت که هزینه ساخت استخر کشاورزی شامل مواردی چون انتخاب زمین مناسب ، خاک برداری و هزینه خرید عایق ژئوممبران می باشد که چنانچه هزینه ساخت استخر کشاورزی را به عوامل موثر آن تقسیم کنیم شامل

1-زمین

2-خاک برداری و انتقال مصالح

3-و عایق ژئوممبران می باشد

همانگونه که  مشخص هست در هر شرایطی هزینه تامین زمین و خاک برداری و انتقال مصالح (در شرایط یکسان ) متغیرهای خاص خود را دارد .

آن چیزی که نقش اساسی در کاربرد و بهینه سازی همه هزینه ها ی ساخت استخر کشاورزی است تامین ورق ژئوممبران می باشد چرا که شما هر نوع ورق ژئوممبرانی را انتخاب نمایید هزینه ساخت استخر کشاورزی برای شما در قیمت خاک برداری و ….. ثابت است ولی چنانچه در بخش انتخاب نوع ورق حساسیت های انتخاب کیفی ترین ورق ژئوممبران را نداشته باشیم سایر هزینه ها بر باد رفته به عبارتی کل هزینه ساخت استخر کشاورزی را هدر داده ایم بنابراین اصلی ترین بخش در موضوع ساخت استخر کشاورزی و بحث هزینه ساخت استخر کشاورزی انتخاب ورق ژئوممبران و قیمت ورق ژئوممبران و صد البته کیفیت ورق ژئوممبران هست .