دریاچه تفریحی :

احداث دریاچه های تفریحی و مصنوعی با ورق  ژئوممبران با اهداف چند منظوره همچون کنترل سیلاب ،تولید برق ،ایجاد فضای توریستی ، توسعه کشاورزی و نهایتا کمک به رشد اقتصادی مناطق انجام می گردد .(ادامه مطلب)

احداث دریاچه های تفریحی ضمن ویژگی های اشاره شده تاثیر قابل توجهی بر اقلیم منطقه خواهد داشت و با افزایش سرانه فضای سبز در تمیزی هوا نقش قابل توجهی خواهد داشت .

اما یکی از مهمترین موضوعات در احداث دریاچه های مصنوعی حفظ و کاهش اتلاف آب است از این رو نقش استفاده از مصالح ژئوسنتتیک شامل ژئوممبران و ژئوتکستایل بی بدیل است .

مراحل احداث دریاچه های تفریحی و مصنوعی با ورق ژئوممبران

-تعیین محل احداث دریاچه

اولین مرحله نقشه برداری دقیق از منطقه و تعیین محل دریاچه با توجه به بررسی همه عوامل

خاک برداری و تسطیح خاک و مهندسی هندسه مخزن

اجرای ژئوتکستایل و ژئوممبران

آب گیری دریاچه

شایان ذکر است یکی از بزرگترین دریاچه های مصنوعی/تفریحی در منطقه خاور میانه دریاچه چیتگر خلیج فارس می باشد که تامین کامل ژئوتکستایل و بخشی از ژئوممبران آن توسط شرکت ظریف مصور انجام گردید .مجموعه پوشش گستر سپاهان نماینده رسمی تامین و اجرای محصولات ژئوممبران و ژئوتکستایل شرکت ظریف مصور (یلدا) می باشد .