سرعت در ارائه خدمات
برنامه ریزی و پشتیبانی
ضمانت 10 ساله محصولات
معتبرترین در سطح کشور
پوشش گستر سپاهان
نمایندگی محصولات ژئوسنتتیک ظریف مصور
شماره تماس: ٠٩١٣٩١٣٩٦٩٠

ژئوممبران

ماده اولیه این محصول گرانول های LLDPE (Linear Low Density Poly Ethelene) و از خانواده ترموپلاستیک PE است. ساختار واحد های تشکیل دهنده آن خطی می باشد. درصد بلورینگی و دانسیته آن کمتر از HDPE است. در شرایط یکسان انعطاف پذیری و مقاومت در برابر پدیده ترکزایی تنشی بیشتری نسبت به HDPE دارد. بنابراین ژئوممبران تولید شده از این مواد، احتمال آسیب دیدگی کمتری تحت بارهای وارده خواهد داشت. با توجه به ویژگی های ذاتی، بیشترین کاربرد ژئوممبران LLDPE در حوزه های ساختمانی مثل گودهای ساختمانی، تونل ها، لاگون ها و بام سبز می باشد.